Škola fraktalnog crteža on-line

Puni potencijal – centar za razvoj putem umjetnosti organizira on-line školu fraktalnog crtanja.

Škola se sastoji od niza radionicama tijekom kojih ćete naučiti mnoštvo tehnika fraktalnog crteža koje se upotrebljavaju za osobni rast i razvoj te profesionalno usavršavanje. Po završetku edukacije možete se odlučiti za izlazak na ispit. Dobivanjem certifikata 3. stupnja dobivate prava za rad po MFC u okviru dogovorenoga.

Cjelokupni program održavat će se on-line putem ZOOM servisa.

Moguće je prijavljivanje na pojedinačne radionice iz programa. 

Ukoliko Vam ne odgovaraju navedeni termini, a zainteresirani ste za radionice, svakako se javite!  Po potrebi ću oformiti nove grupe u novim terminima.

Broj mjesta je ograničen na 10 polaznika. 

64

SATI NASTAVE

30+

SATI KONZULTACIJA

200+

SATI CRTANJA

Program škole

radionica UVOD U METODU FRAKTALNOG CRTEŽA (rujan/listopad 2021.)

modul 1.1. – OSNOVNI PROGRAM 1. dio (studeni 2021.)

modul 2.1. – OSNOVNI PROGRAM 2. dio (prosinac 2021.)

modul 3.1. – UMJETNIČKI FRAKTALI (veljača 2022.)

modul 4.1. – ZAVRŠNA RADIONICA (travanj 2022.)

modul 5.1. – DJEČJI SVIJET FRAKTALA (lipanj 2022.)

Od početnika do praktičara MFC

radionica UVOD U METODU FRAKTALNOG CRTEŽA

Na fraktalno putovanje krećete crtanjem autoportreta duše i intuitivnog ciklusa (dijagnostičkih i korekcijskih crteža). Tehniku crtanja ovih specifičnih crteža naučit ćete na radionici koja je namijenjena za upoznavanje s metodom. Osim tehnika crtanja saznati ćete više o povijesti, funkciji i primjeni metode. Znanje dobiveno na radionici dovoljno je za izradu prvog fraktalnog ciklusa. 

Program

Crtanje inicijalnog (dijagnostičkog) crteža, uvod u korekciju, povijest, funkcija i primjena metode, vibracija boje.

Termini

Radionicu održavam u rujnu i  listopadu 2021. Za datume pošaljite upit. 

Radionica se održava u dva susreta. Svaki susret traje 3 sata, od 18 do 21 sati.

Po potrebi ćemo oformiti i nove grupe s novim datumima.

modul 1.1. / OSNOVNI PROGRAM 1. dio

Tijekom prvog modula upoznat ćete se sa složenijim pravilima izrade dijagnostičkog crteža. Takav crtež omogućuje jasan pregled realiziranih i nerealiziranih potencijala. Također ćete naučiti nove načine crtanja korekcijskih crteža. Uvodimo elemente, simbole i nove postupke bojenja čime dodatno aktiviramo vlastite potencijale i radimo na dubljim slojevima svog bića. Analiziranje fraktalnih crteža posebno je zanimljivo, no da biste dobili što više informacija potrebno je naučiti karakteristike elemenata crteža. Otkriti ćete mogućnosti empirijske analize crteža kroz veličinu, kompoziciju, obris i oblik crteža te vrstu crta i polja. Predviđeno je i vježbanje opažanja putem postupka intuitivne analize. 

Program

Crtanje dijagnostičkog crteža, crtanje korekcijskih crteža (mini ciklus), vježbe bojenja, vođenje dnevnika opažanja (fraktalni dnevnik), intuitivna analiza i analiza po empirijskom ključu (putem crteža), teorija o vizualnoj, taktilnoj i kinestetičkoj percepciji. 

Termini

Studeni 2021. – četiri susreta po 3 sata.

Radionice se održavaju četvrtkom od 18 do 21 sati. 

 

Uvjeti

Za sudjelovanje na modulu 1.1.  potrebno je prethodno sudjelovanje na radionici UVOD U METODU FRAKTALNOG CRTEŽA i nacrtani mini intuitivni ciklus.

modul 1.2. / OSNOVNI PROGRAM 2. dio

Nakon što ste nacrtali mini ciklus (tri dijagnostička i pet korekcijskih) slijedi učenje novih elemenata i simbola kojima crtamo preostale crteže velikog ciklusa. Cilj je nacrtati 21 fraktalni crtež kojim mijenjamo osobnu matricu. Prvo na papiru, a onda i u svakodnevnom životu. U ovom modulu pažnju obraćamo na boju i njezine karakteristike tako da ćete saznati više o funkciji boja u fraktalnom crtežu. Slijedi empirijska analiza pomoću boja. 

Program

Analiza po empirijskom ključu (pomoću boje), značenje boje u fraktalnom crtežu, vježba empirijske analize, veliki korekcijski ciklus, vježbe crtanja i bojenja.

Termini

Prosinac 2021. – četiri susreta po 3 sata.

Radionice se održavaju četvrtkom od 18 do 21 sati.  

Uvjeti

Za sudjelovanje na modulu 2.1.  potrebno je prethodno sudjelovanje na radionici OSNOVNI PROGRAM  1. dio te nacrtani mini veliki ciklus.

modul 1.3. / UMJETNIČKI FRAKTALI

Radionica je namijenjena crtačima koji su se iskušali u crtanju ciklusa te žele nastaviti s crtanjem fraktalnih crteža. Crteži crtani prema uputama služe za opuštanje, razvoj kreativnosti i opažaja, a pored umjetničkog mogu imati i terapeutski efekt. 

Na radionici ćete naučiti nove načine crtanja umjetničkih fraktala. Tehnike crtanja su slijedeće: Energetski otisak,  Vidjeti nevidljivo (4 tehnike), crtanje motiva i simbola, fraktalna grafika (3 tehnike), fraktalna geometrija (2 tehnike) i Sierpinski crteži (3 tehnike). Osim tehnika crtanja savladat ćete i vizualni jezik koji je osnova razumijevanja metode fraktalnog crteža.

Program

15 tehnika crtanja, vizualni jezik (likovni elementi i principi stvaranja).

Termini

Veljača 2022. – četiri susreta po 3 sata.

Radionice se održavaju četvrtkom od 18 do 21 sati. 

Termini će biti naknadno objavljeni.  

Uvjeti

Za sudjelovanje na modulu 3.1. potrebno je osnovno znanje o fraktalnim crtežima. Preporuka je nacrtani intuitivni ciklus ili mini veliki ciklus.  

modul 1.4. / ZATVARANJE KRUGA

Na kraju 1. stupnja edukacije slijedi završna radionica i učenje novih tehnika crtanja. Na početku ćete provjeriti svoj napredak u kontrolnom crtežu. Zatim ćete uživati u stvaranju fraktalne duge. I na kraju ćete naučiti tehniku brze dijagnostike i korekcije trenutačnog stanja. Produbit ćete svoje znanje o analizi radeći komparativnu analizu vlastitih crteža te vježbajući empirijsku analizu putem crta i boja. Krug zatvaramo pisanjem referata koji je ujedno i obavezan materijal za ispit. 

Program

Tehnike crtanja – dijagnostika i korekcija trenutačnog stanja, fraktalna duga, kontrolni crtež, komparativna analiza vlastitih crteža, analiza crteža prema empirijskom kratkom ključu, referat i konzultacije. 

Termini

Travanj 2022. četiri susreta po 3 sata.

Radionice se održavaju četvrtkom od 18 do 21 sati. 

Termini će biti naknadno objavljeni.   

Uvjeti

Za 1. dio radionice dovoljno je osnovno znanje o tehnikama crteža te završeni intuitivni ciklus ili mini veliki ciklus.  Za 2. dio potrebno je sudjelovanje na svim radionicama. 

Nakon odslušanih radionica, odrađenih zadataka i nacrtanih crteža slijedi zatvarnje kruga, odnosno pisanje referata kojim potvrđujete usvojeno znanje i tehnike crtanja.

Za one koji žele elemente metode primjeniti u svom profesionalnom radu s drugim ljudima ili podučavati radionice prema MFC slijedi izlazak na ispit i dobivanje certifikata 3. stupnja.

modul 1.5. / DJEČJI SVIJET FRAKTALA

Ova radionica je fakultativna za sve koji žele naučiti nove metode rada. Ne samo s djecom, već i s odraslima. Ujedno je i obavezna radionica za one koji s certifikatom žele dobiti dodatna prava za rad s djecom. 

Svakom roditelju i pedagogu cilj je cjeloviti razvoj djeteta. Metoda fraktalnog crteža nudi bogatstvo tehnika kojima se djeca razvijaju na mentalnoj, emocionalnoj i socijalnoj razini. Obzirom da svaka dob zahtjeva drugačije pristupe rada potrebno je usvojiti dodatna znanja koja će olakšati u kreiranju dječjih programa. Na ovoj radinici saznati ćete više o fazama razvoja dječjeg crteža te mogućnostima primjene MFC u radu s djecom. Istraživat ćete dobrobiti programa za razvoj kreativnosti i razvoj potencijala. Naučit ćete nove likovne fraktalne igre kojima će djeca dodatno razvijati motoriku i percepciju te osvješćivati vizualni jezi.  Posebnu pažnju posvetit ćemo analizi dječjih crteža te preporukama za korekciju. 

Program

Igre i zadaci, razvojne faze dječjeg crteža, razvoj motorike i senzorike, pokret, forme, dinamičko crtanje, brain gym, NTC, analiza dječjeg crteža, crtanje s dvije ruke.

Termini

Lipanj 2022.  vikend program

Termin će biti naknadno objavljen.  

Uvjeti

Za sudjelovanje na modulu 5.1. potrebno je sudjelovanje u radionicama Osnovni program 1. i 2. dio, nacrtani mini ciklusi te znanje o analizi crteža. 

Cijene radionica i uvjeti plaćanja

Radionice (moduli) održavaju se kao zasebne cjeline i kao takvi imaju svoju cijenu.

U cijenu je uključena skripta, konzultacije tijekom crtanja i praćenje kroz on-line grupu.

Možete se odlučiti za sudjelovanje u cjelokupnom programu ili u pojedinačnim radionicama.

Moguće je plaćanje na rate, po dogovoru.   

UVOD U METODU FRAKTALNOG CRTEŽA

750kn

OSNOVNI PROGRAM 1. dio

1600kn

OSNOVNI PROGRAM 2. dio

1600kn

UMJETNIČKI   FRAKTALI

1600kn

ZATVARANJE KRUGA

1600kn

DJEČJI SVIJET FRAKTALA

1600kn

Ostvarite popuste

Pri prijavi na sve radionice fraktalne škole ostvarujete popust od 5%.

Za plaćanje dvije radionice/modula odjednom ostvarujete dodatni popust od 10%.

Pri prijavi i jednokratnom plaćanju cijele edukacije ostvarujete popust od 20%.

Ponavljači ostvaruju popust od 70%.

Ukoliko ste radionicu odslušali kod drugog učitelja, a želite je ponoviti, ostvarujete popust od 50%.

Pripreme za ispit i ispit plaćaju se zasebno.

Po prijavi ćete dobiti ponudu te podatke za uplatu.

O školi su rekli...

Ovo je najljepša edukacija na kojoj sam bila do sada. Martina je divan predavač, na jako zanimljiv način vodi edukaciju sa dosta primjera iz prakse. Može da bude jako korisno u radu sa djecom. Svi sadržaji me zanimaju, o svemu bih htjela da saznam više. Hvala vam što ste napravili ovakvu edukaciju!
Vesna
Zadar
Edukacija me potakla na razmišljanje o osobnom odnosu prema životu - širini odnosa, shvaćanje različitih situacija, konflikta, ležernijih odnosa… i dala prostora (alat: boje i linije) da uvidimo i korigiramo primijećeno u cilju unapređenja kvalitete naših odnosa i života!
Marija
Rijeka
Edukacija na kojoj sam prisustvovala dva dana ispunjena je sadržajima. Vrijeme je brzo proletjelo, stvorena je pozitivna atmosfera. Ovo je prva edukacija nakon koje se ne osjećam umorno, već opušteno - relaksirano. Hvala!
Nika
Zagreb
error: Content is protected !!