Ispiti i certifikati

Edukacija po Metodi fraktanog crteža (MFC) odvija se u tri stupnja.

Nakon svakog stupnja moguće je pristupiti ispitu. Po položenom ispitu kandidat dobiva certifikat kojim se potvrđuje njegovo znanje i iskustvo u okviru zadanog stupnja edukacije. Također taj certifikat omogućuje i profesionalno korištenje metode u radu s drugim ljudima. U okviru dogovorenog i definiranog certifikatom. 

Nemojte da Vas zbuni, nakon edukacije 1. stupnja polaže se ispit 3. stupnja, a nakon edukacije 3. stupnja polaže se ispit 1. stupnja. Ispit 1. stupnja najviši je stupanj položenog ispita. Tako smo preuzeli iz Rusije u kojoj je definirana struktura rada. 

Ispit 3. stupnja (praktičar po MFC)

Preporuka crtačima je da u svijet fraktalnih cretža uđu zbog osobnog rasta i razvoja. Tek crtači koji su se iskušali u izradi fraktalnih crteža te stekli bogato iskustvo u području MFC-a mogu kvalitetno prenositi informacije drugim ljudima.

Za ispit je potrebno sudjelovati na radionicama:

 • Uvod u metodu fraktalnog crteža
 • Osnovni program 1. dio
 • Osnovni program 2.dio
 • Umjetnički fraktali
 • Završna radionica
 • Dječji svijet fraktala (ukoliko kandidat želi raditi s djecom)

Nakon radionica kandidat odabire mentora koji ga priprema za ispit.

Kandidat na ispit donosi:

 • intuitivni ciklus
 • veliki ciklus
 • mapu umjetničkih radova
 • popunjeni referat

Ukoliko je kandidat donio na ispit sve navedeno te nacrtao cikluse po pravilima tada polaže ispit i dobiva certifikat 3. stupnja. Postaje praktičar po MFC.

Time dobiva pravo da drži predavanja koja uključuju prezentaciju crtanja dijagnostičkog crteža te upoznavanja šire javnosti s metodom crtanja fraktalnog crteža.

Ispit 3. stupnja održavaju Martina Kosec (Hrvatska) i Tanzilija Polujahtova (Rusija).

Mentori kandidatima za ispit 3. stupnja mogu biti svi učitelji MFC koji su položili ispit 1. stupnja.

Ispit 2. stupnja (učitelj po MFC)

Nakon dobivanja certifikata 3. stupnja crtaču koji se želi profesionalno baviti metodom fraktalnog crteža preporučuje se pohađanje ostalih radionica koje su uvjet za polaganje ispita 2. stupnja. Za ispit je potrebno sudjelovati na radionicama:
 • Napredni program
 • Fraktali na životni zadatak
 • Fraktalno gibanje
 • Fraktalna numerologija
Kandidat na ispit donosi:
 • novi veliki ciklus
 • analize crteža drugih ljudi
 • korekcijske cikluse ljudi koje je vodio kroz mini-ciklus
 • mapu s fraktalima na životni zadatak, fraktalnom numerologijom i novim umjetničkim crtežima
 • seminarski rad (projekt)
Ukoliko je kandidat donio na ispit sve navedeno te nacrtao cikluse po pravilima tada polaže ispit i dobiva certifikat 2. stupnja. Postaje učitelj po MFC. Time dobiva pravo da drži radionice  Osnovni program  i Umjetnički fraktali. Ispit 2. stupnja održava Tanzilija Polujahtova (Rusija). Mentori kandidatima za ispit 2. stupnja su učitelji MFC koji su položili ispit 1. stupnja i Tanzilija Polujahtova.

Ispit 1. stupnja (specijalist po MFC)

Nakon položenog ispita 2. stupnja crtač se upušta u daljnje istraživanje funkcije metode i osmišljavanje novih tehnika crtanja fraktalnih crteža. S ispitom 1. stupnja on samo potvrđuje kvalitetu svog rada. Dobiva dodatna znanja i kompetencije za složeniji rad po MFC. Postaje specijalist po MFC.

Za ispit je potrebno imati:

 • 114 sati konkretnog rada u „nastavi“ i u radu s klijentima
 • vođenje kluba
 • koordinacija rada s učenicima 3. i 2. stupnja
 • odslušane radionice tijekom 3. stupnja edukacije te radioncie od strane autorice metode vezane uz novosti u razvoju MFC

Kandidat na ispit donosi:

 • diplomski rad (vlastiti doprinos metodi + metodički priručnik)
 • ostalo po dogovoru s autoricom

Diplomski rad piše se u suradnji s autoricom metode Tanzilijom Polujahtovom koja i održava ispit.

Važno

Kada osoba jednom dobije certifikat potrebno ga je potvrđivati svake 2 godine.

Potrebno je s vremena na vrijeme pokazati svoj rad u proteklom razdoblju.

error: Content is protected !!